Ortak akıl çalıştayımız gerçekleşti

Sivil Düşün AB Programı desteği ile Ortak Akıl: Risk Altındaki Çocukların Eğitim Hakkına Erişimi Çalıştayı 21 farklı kurumun ve herhangi bir kuruma bağlı olmayan öğretmen ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımıyla SALT Galata’da gerçekleşti.

calistay 3

Çalıştayın ilk bölümünde Risk altındaki çocuk tanımı, çocukların eğitim hakkı ve eğitim ortamlarının nasıl olması gerektiği tartışıldı.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) tarafından “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte Projesi”, Sulukule Gönüllüleri Derneği tarafından Sivil Düşün AB Programı desteği ile Ekim’den bu yana yürütülen okul çalışmaları “Okulu Terki Önleme ve Çocuğu Okula Bağlama Faaliyetleri” başlığında aktarıldı. Bu oturumda risk altındaki çocuklarla çalışırken rehber öğretmen, sınıf öğretmenleri, sosyal çalışmacı, okul yöneticileri ve ailenin ekibin bir parçası olması gerektiği vurgulandı.

Çalıştay katılımcıları tema ile ilgili öneri ve yaklaşımlarını paylaşarak katkı sundular. Çalıştay sonucunda tespit edilen sorunlar ve bunlara yönelik öneriler ilerleyen günlerde “Ortak Akıl: Risk Altındaki Çocukların Eğitim Hakkına Erişimi Çalıştayı Sonuç Raporu” olarak paylaşılacaktır.

 


Kuruçınar Sok. No:17/1
Karagümrük, Fatih, İstanbul

Sitemiz Google Analytics kodu barındırmaktadır. Google bu hizmet için cookie kullanmaktadır.