Okulda Ben de Varım! projesi tamamlandı

STDV Çocuk Fonu kapsamında desteklenen “Okulda Ben de Varım!” projesi ile risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılık mağduru çocukların içinde bulundukları eğitim ortamlarının, çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik kurgulanması ve çocuklarla doğrudan ilişkili grupların güçlendirmesi yolu ile çocukların okulu terk etmelerinin önlenmesini hedefledik.

Okulda Ben de Varim 1

“Çok güzel, eğlenceli ve kötü sözler söylemiyoruz.”

“Haftada 1 gün az. Mesela Salı, Cuma olabilir.”

“İyiydi, marakaslar güzeldi. Dersten kaçtık, o güzeldi. Mutlu hissettiriyor.”

“Darbuka çalamadık hiç, çok gürültü oldu, karışıklık oldu. Olcayto Abiyle oyunlarımızı sevdim.”

“Film çekelim, yemek fotoğrafları çekelim. Atölyeler iki ders olsun.”

Atölye katılımcısı çocuklardan

Okulda ritim ve fotoğraf atölyeleri

Okulu terk riski altındaki çocuklarla, sosyal becerilerini geliştirmek ve farklı ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla ritim ve fotoğraf atölyeleri düzenledik.

Okulda Ben de Varim 2

Fotoğraf atölyesi gönüllüsü: 

“İki gruba ayrılıp fotoğraf makinesiyle ışıklı boyama yaptık. Çocuklar çok hızlıca anlattığımız şeyleri kaptılar ve güzel vakit geçirdik. Zaman kullanımı da iyiydi, sevdikleri aktiviteleri yaparken hem daha çok/çabuk öğreniyorlar hem de daha az şamata yapıyorlar.”

Ritim atölyesi gönüllüsü:

 “Bu hafta atölyelerin en iyi haftası olabilirdi; bence çok eğlendik. Birlikte hareket etmeyi, bir olmayı öğrenmişler. Bu çok iyi bir şey. İlerleme kat ettiğimizi görmek de güzel.”

Atölye katılımcısı bir çocuk:

“Hocam bence çocukların okuma hevesi, derslerin zor olduğundan, parmak kaldırınca direkt konuşması lazım ya, ondan okuldan soğuyor.”

Öğretmen atölyeleri

Çocuklarla doğrudan ilişkili olan öğretmenlerin, başta çocuk hakları olmak üzere, risk altındaki çocuklarla ilgili konularda güçlendirilmesi, böylece çocukların okul terkinin azaltılması hedeflendi.

Okulda Ben de Varim 3

Öğretmen atölyeleri için, okul psikolojik danışmanı, öğretmenlere ihtiyaçlarını sordu. Çıkan sonuçlara göre atölye içerikleri, kapsayıcı eğitim başlığı altında şu şekilde belirlendi:

Sınıfta kimler var, Sınıf içinde bağlantı kurma, Duygular ve ihtiyaçlar, Öfkenin yolculuğu.

Öğretmenler, bir atölyenin bitiminde, kendilerini şu şekilde ifade ettiler:

“Empati yapamasak da çocuğa zarar vermeyelim,”

“hafta içi kendimize daha çok zaman ayırmamız lazım,”

“benim gibi hisseden varmış, yalnız değilmişim.”

Projenin etkileri

Proje kapsamında, çalışmaların etkisini ortaya koyabilmek için bir rapor hazırladık:

OkuldaBenDeVarim EtkiDegerlendirmeRaporu kapak

Etki değerlendirme raporunu okumak için tıklayınız

Projeden beklenen değişimler aşağıdaki gibi belirlendi:

  • Risk altında, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış çocukların okul ortamında güçlenmesi, okulla bağının artması
  • Çocukların akranları ile bağının güçlenmesi
  • Öğretmenlerin çocukların ihtiyaçları ve hakları arasında ilişki kurabilmesi

Elde edilen sonuçlardan bir kaçı şöyledir:

  • Ritim ve fotoğrafın kullanımı ile sosyal anlamda güçlendirilerek, çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri araçlar ve alanlar sunmuşlardır.
  • Atölyelerin çocukların okula gelmeleri için önemli motivasyon kaynağına dönüşmüş olması, projenin nihai amacı olan çocukların adil ve eşit şartlarda eğitime erişimini sağlamak ile yakından ilişkilidir.
  • Atölyeler boyunca temas halinde oldukları genç gönüllülerle atölye başlangıcında veya bitiminde yaptıkları sohbetler, gönüllülerin onların gözündeki önemini pekiştirmiştir. Her atölyede aynı gönüllülerin her hafta geliyor olması çocuk-gönüllü ilişkisini geliştirmiş, çocuklarda olumlu anlamda rol model katkısı sağlanmıştır.
  • Çocuklarla gerçekleşen atölyelerin öncesinde ve sonrasında eğitmen ve gönüllülerin bir araya gelerek günü planladığı ve değerlendirdiği zamanlar, atölyelerin verimini arttıran bir yaklaşımdır.

Hedef grupta yer alan risk altındaki çocukların davranış ve uyum problemlerinde değişiklik sağlanabilmesi ancak uzun zamanlı çalışmalar ile mümkün olmaktadır.

Bazı durumlarda, riskli olarak tanımlanan bir davranışın düzelebilmesi yıllar süren bir çalışma gerektirmektedir.

Bu sebeple, başta atölye çalışmalarının devamı olmak üzere, çalışmalara katılan çocukların takibinin yapılması oldukça önemli bir gerekliliktir. 


Kuruçınar Sok. No:17/1
Karagümrük, Fatih, İstanbul

Sitemiz Google Analytics kodu barındırmaktadır. Google bu hizmet için cookie kullanmaktadır.